kimono (clothing)

literal strings: kimono, Kimono

categories

relations