oklahoma_city_metro_area009 (monument)

literal strings: Oklahoma City Metro Area, oklahoma city metro area, Oklahoma City metro area

relations