napa (protein)

literal strings: Napa, NAPA, NapA, napa

categories

relations