australian_championships001 (sportsevent)

literal strings: Australian Championships, Australian championships, australian championships

relations