sheung_wan (island)

literal strings: sheung wan, Sheung Wan

categories

relations