phenomenon (mlmetric)

literal strings: Phenomenon, phenomenon

categories

relations