australian_championships004 (sportsevent)

literal strings: Australian Championships, Australian championships, australian championships

relations