bachelor_s_degree (stadiumoreventvenue)

literal strings:
  bachelor's degree, Bachelor's degree, bachelor's-degree
  Bachelor’s degree, bachelor’s degree, Bachelor’s Degree
  Bachelor?s degree, Bachelor?s Degree, bachelor?s degree

categories

relations